NORDHYMN
-Ingång
- Bakgrund
>Målsättning
>Hymnologi
-Om Nordhymn
-Forskning
>Föreläsningar
>Luthers psalmer
>Den signade dag
- Nordhymnwebb
     
 
Välkommen
 
 

Välkommen till NORDHYMN

  Skolavslutning
   
NORDHYMN eller Nordisk hymnologisk nettverk (tidligere Nordisk Institutt for Hymnologi) ble oprettet i 1988 med formål å initiere og befordre tverrfaglig forskning om salmen og den åndelige sang i de nordiske folks liv.


NORDHYMN er primært et arbeidsfellesskap for hymnologiske forskere i de nordiske land med tilknytning til de hymnologiske forsknings- og undervisningsmiljøer ved universiteter og høgskoler i de enkelte land. NORDHYMN er likevel åpent for alle som arbeider med hymnologiske emner, for eksempel master- og doktorgradsstudenter, kirkelig ansatte og skapende kunstnere på salmefeltet.

Foruten å fremskaffe ny kunnskap om salmen og den åndelige sang, vil NORDHYMN levere faglige premisser og underlagsmateriale for nasjonale salmebokkomiteer. Nettverket ledes av en styringsgruppe med et medlem fra hvert av de fem nordiske land. Styringsgruppens fremste oppgave er å ta initiativ til og koordinere forskningssamarbeidet, evt. i samarbeid med nasjonale arbeidsgrupper.

-Aktuellt

 
     
  Ansvarig utgivare: Prof Sven-Åke Selander | Copyright © 2005-2010 Nordhymn | Webmaster Upp